Rådgivende Ingeniør

Må jeg fjerne en bærende væg?

Mange husejere ønsker at fjerne vægge i deres huse. Ofte handler det om at realisere drømmen om et åbent køkken-alrum, men der kan selvfølgeligt også ligge andre årsager bag ønsket. I den forbindelse opstår spørgsmålene: “Er væggen bærende?”, “Må jeg fjerne en bærende væg?”, “Hvor stor skal bjælken, der skal op at lægge i stedet for væggen, være?” osv.

Er væggen bærende?

Hvis der er tale om et traditionelt og simpelt længehus, uden sidebygninger, kviste eller lignende, bæres tagkonkstruktionen normalt af de lange facader og eventuelt indvendige vægge, der er orienteret parallelt med facaderne. Etageadskillelser, hvis der er tale om et hus med to eller flere etager, bæres ligeledes af facader og indvendige vægge, der går parallelt med facaderne. Ønsker man at fjerne en væg, der er orienteret parallelt med facaderne, er der altså stor sandsynlighed for at den er bærende og så kan væggen ikke uden videre fjernes.

Vægge, der er orienteret parallelt med gavlene, kan også være bærende. Eksempelvis er en tung væg i stueplan, som er ført op igennem etageadskillelsen og op på første sal, bærende, idet den jo bærer egenvægten af den ovenstående væg på første sal.

Må jeg fjerne vægge, der ikke er bærende?

Betyder ovenstående så at man, i et et-plans hus, i princippet kan fjerne gavlene og alle de indvendige vægge, der er orienteret parallelt med gavlene? Absolut nej! Vægge i huse har nemlig to vigtige funktioner i forhold til styrke. Vægge kan både være bærende og stabiliserende. Rigtigt mange mennesker, og her findes der også eksempler blandt fagfolk inden for byggeri, har kun fokus på at vægge kan være bærende, hvilket vil sige at de skal kunne modstå det lodrette tryk som kommer oppefra. Den ofte oversete funktion er at vægge også kan være stabiliserende, hvilket vil sige at de skal kunne føre de vandrette kræfter, der virker på huset, ned til fundamenterne. De vandrette kræfter, der virker på huse, er eksempelvis vindlast. Hvor det er forholdsvis enkelt at vurdere om en væg er bærende eller ej, er det noget vanskeligere at afgøre om en væg er nødvendig for at opretholde husets stabilitet. Alle vægge kan være stabiliserende, så når en ingeniør skal afgøre om en potentielt stabiliserende væg kan fjernes, handler det om at vurdere om de tilbageværende vægge kan sikre stabiliteten af huset.

Hvor stor skal bjælken, der skal op at lægge i stedet for væggen, være?

Hvis en bærende væg ønskes fjernet, skal man sikre at den tyngde der kommer oppefra kan føres ned i fundamenterne efter at væggen er fjernet. Dette løses ofte ved at lægge en bjælke ind i toppen af den åbning man laver. Den korrekte størrelse på denne bjælke afhænger af hvor meget last bjælken bærer og især af hvor langt bjælken spænder.

Er der ellers andet man bør overveje?

Hvis man erstatter en bærende væg med en bærende bjælke, bør man overveje om de stykker af vægge, som den nye bjælke ligger af på, kan klare den koncentrerede last fra bjælken. Bjælken bærer jo ofte last fra et stort område, men den understøttes kun på nogle relativt små områder i enderne. Kan vægmaterialet klare denne koncentrerede last ved enderne af bjælken? Hvis ikke dette sikres kan man risikere at vægmaterialet vil opleve knusning, dér hvor bjælken hviler af, men endnu mere kritisk risikerer man at vægstykkerne, som bjælken hviler på, bliver ustabile, knækker ud som flitsbuer og i sidste ende kollapser.
I forhold til stabilitet skal det overvejes om samlingerne mellem de stabiliserende vægge og etageskiven/loftskiven kan overføre de vandrette kræfter, der skal kunne overføres. Det er nemlig etageskiven/loftskiven, der fører de vandrette laster ned i de stabiliserende vægge, men dette kan kun lade sig gøre, hvis forbindelserne imellem disse er stærke nok.

aknu

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *